Książeczka harcerska

Książeczka harcerska

17 maja 2021 Wyłącz przez Adam Szyszko

Książeczka harcerska jest symbolem tego, że dany harcerz otrzymał krzyż i złożył Przyrzeczenie Harcerskiej. Zadbaj o jej systematyczne uzupełnianie.

Książeczka harcerska

Poznajemy kulturę regionu

Nie oceniaj innych z góry

22 luty – Dzień Myśli Braterskiej

Przyrzeczenie Harcerskie

Nie ma wyznaczonego dnia, godziny ani dni od początku przynależności do harcerstwa, po których dany…

Artykuł Książeczka harcerska pochodzi z pojedztam.pl

Więcej nowości znajdziesz na BlogLINE.pl